آهن ربا شبکه ای 500 میلی متر گرد واشری

در انبار موجود نمی باشد

آهن ربا شبکه ای 500 میلی متر گرد واشری

وزن 7568 g
ابعاد

500mm

عمده مصرف

دستگاه تزریق پلاستیک

اندازه (بین واشرها)

3×2.5cm

نوع شبکه مغناطیسی

50cm گرد واشری