آهن ربا شبکه ای 250 میلی متر گرد واشری

در انبار موجود نمی باشد

آهن ربا شبکه ای 250 میلی متر گرد واشری

وزن 1892 g
ابعاد

250mm

عمده مصرف

دستگاه تزریق پلاستیک

اندازه (بین واشرها)

3×2.5cm

نوع شبکه مغناطیسی

25cm گرد واشری