آهن ربا شبکه ای 200 میلی متر گرد واشری

در انبار موجود نمی باشد

آهن ربا شبکه ای 200 میلی متر گرد واشری

وزن 1274 g
ابعاد

200mm

عمده مصرف

دستگاه تزریق پلاستیک

اندازه (بین واشرها)

3×2.5cm

نوع شبکه مغناطیسی

20cm گرد واشری