۲۰۰۰ زمین سند تک برگ مناسب سرمایه گذاری

توضیحات آگهی

۲۰۰۰ زمین سند تک برگ مناسب سرمایه گذاری

حد فاصل محمود اباد تا سرخرود
مناسب برای سرمایه گذاری
قیمت عالی و زیر منطقه
بدون واسطه