140,000,000 تومان
شماره آگهی: 48252
پراید ۸۴

توضیحات آگهی

معاینی فنی
شاسی سالم
۸ماه بیمه
سالم و بدون ایراد تمیز