1,111,111 تومان
شماره آگهی: 10315

توضیحات آگهی

تولید کننده انواع لوله،پرفیل،نی
روکش دهی سیم،سیم بکسل،لوله
تولید،انواع شیرازه،شلنگهای مویی وشفاف