16,000,000 تومان
شماره آگهی: 19000

توضیحات آگهی

سلام موتور تیزتک مدل ۸۱ مزایده ای پلاک قدیم بدون روغن ریزی و روغن سوزی بدون صدا اضافه عروسکه بخاطر جابجایی میخوام بفروشمش موتور زرقان می باشد