توضیحات آگهی

کلا یک بار روهم رفته ۲ساعت پوشیدم درحد نو هست سایز ۴۴