توضیحات آگهی

-برش ورقهای الیاژی از ۱میل الی ۲۰۰میل
-ورقهای مخزنی (A516-A283-A285-17MN4)
-ورقهای فنری (CK67-CK75)
_ورقهای ضدسایش (ST52-CK45-CK60-HARDOX400-500)
-ورق روغنی -سیاه -آجدار -نبشی -ناودانی و پروفیل