تماس بگیرید
شماره آگهی: 48199
طراحی و اجرای فضای سبز

توضیحات آگهی

• طراحی و اجرای فضای سبز
• اجرای روف گاردن
• ویزیت گیاهان آپارتمانی
• تجویز سم وکود و… در صورت نیاز
• چمن کاری و چمن زنی
• هرس درختان و هرس فرم
• نگهداری و رسیدگی به گیاهان محوطه باز و آپارتمانی
• اعزام باغبان ماهر در محل
آماده همکاری و عقد قرارداد با پیمانکاران، اشخاص و یا موسسات خصوصی و دولتی به همراه یک سال خدمات رایگان مشاوره ای و ماهیانه پس از تحویل پروژه.