780,000,000 تومان
شماره آگهی: 19458
زمین کشاورزی

توضیحات آگهی

۵۲۰۰ متر زمین کشاورزی . مناسب هر نوع کشت.