تماس بگیرید
شماره آگهی: 9774

توضیحات آگهی

قیمت میلگرد انبار اصفهان
قیمت تیر آهن سبک و سنگین ذوب آهن و متفرقه
نبشی ۴ و ۵ شایسته فولاد آسیا و متفرقه
میلگرد در سایز های مختلف
خاموت در سایز های مختلف و دو سرمهندسی
قیمت انبار اصفهان