تماس بگیرید
شماره آگهی: 19399
بازاریاب تلفنی

توضیحات آگهی

شرکت خدمات درمانی برای تکمیل تیم بازاریابی و فروش خود از علاقمندان جهت همکاری دعوت می نماید.
ساعت کاری
۹ الی ۱۳
۱۶ الی ۲۰
انتخاب ساعت کاری اختیاریست.
بازاریاب تلفنی به صورت پاره وقت و همینطور بدون حضور در دفتر کار